Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de voorwaarden met betrekking tot de verhuur.

Bij het afhalen van het product gaat u akkoord met de algemene voorwaarden!

Algemeen

 • Aanvaarden van het gehuurde betekent automatisch dat men akkoord gaat met de voorwaarden.
 • Verhuurde producten van Partyverhuur Brummen mogen in geen enkel geval doorverhuurd worden aan derden.
 • Al onze prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeldt.
 • U volgt de gebruikersinstructie welke geleverd wordt bij het artikel. Als deze ontbreekt of er zijn onduidelijkheden neem dan direct telefonisch contact met ons op, voordat u het product gaat gebruiken.

Aansprakelijkheid

 • De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade, zowel directe als indirecte, veroorzaakt aan of door het materiaal. Dus niet alleen voor schade aan het gehuurde object, maar ook voor schade die met of door het gehuurde wordt veroorzaakt aan derden tijdens de gehele huurperiode. In voorkomende gevallen zal de huurder zo nodig vrijwaren en/of schadeloos stellen.
 • De huurder dient het door hem gehuurde materiaal met de nodige zorgvuldigheid te behandelen.
 • Indien de huurder in gebreke is of blijft met betrekking tot deze voorwaarden, zullen alle door Partyverhuur Brummen gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke kosten, voor rekening van de huurder komen.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan, maar ook met of door, het gehuurde wordt toegebracht al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks buiten overmacht geschiedt.

Schade of letsel

 • Voor schade aan eigendommen of letsel opgelopen door het gebruik van het gehuurde materiaal, kan de verhuurder in geen geval aansprakelijk worden gesteld ongeacht de oorzaak hiervan. Dit geldt voor schade van of aan de huurder, maar ook derden.
 • De huurder dient het product gelijk buiten werking te stellen in geval van gevaar ( onveilige locatie, veel regen, harde wind, storm etc.) Mocht de huurder dit negeren dan komt alle schade, aan opgelopen voor de huurder.
 • In het geval van een ongeluk met het materiaal, een gescheurd naadje van een pop of iets anders, meldt u dit bij inlevering eerlijk! Eerlijk gemelde schade wordt altijd redelijk behandeld.
 • Mocht u na het opzetten van de gehuurde producten schade constateren, stel ons dan per direct op de hoogte! Wij zullen dan samen met u tot een oplossing komen. Niet tijdig gemelde zaken, die bij ons niet bekend worden gemaakt, worden bij u in rekening gebracht.

Diefstal/verlies

 • In geval van diefstal of vermissing tijdens de huur en/of transport zal het totaal bedrag voor een nieuw product en toebehoren 100% worden doorbelast.
 • De huurder is verplicht maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal.

Aanvang en einde der huurperiode

De huurperiode vangt aan op de dag van afhalen van het materiaal, de periode eindigt op de dag van terugkomst van het onbeschadigde materiaal. Indien het materiaal te laat wordt terug gebracht, wordt er voor elke dag van het overschrijden van de huurperiode een volledige daghuur in rekening gebracht.

Betaling

 • Betalingen dienen contant afgerekend te worden bij het ophalen van het product. Pas als het product betaald is mag deze daadwerkelijk meegenomen worden.
 • Genoemde prijzen zijn per stuk, indien anders vermeld.

Annuleren

 • Een reservering van een product kan uitsluitend telefonisch of per mail worden geannuleerd.
 • Annuleren tot 24 uur voor de eerste dag van reservering is geheel kosteloos. Indien u later annuleert wordt 50% van de huurkosten bij u in rekening gebracht.
 • Mocht u een reservering willen omzetten naar een andere dag is dit geheel kosteloos en zullen er geen annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 • Een annulering in geval van overlijden of ziekte mag uiteraard ten alle tijde kosteloos worden geannuleerd.

Geschillen

Op de huurovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter.

08-06-2022