Privacy Policy

Uw privacy  

Privacy- & cookiebeleid Partyverhuur Brummen versie 1 november 2020

Dit is het Privacy- & cookiebeleid van Partyverhuur Brummen te Brummen. Het privacybeleid heeft betrekking op de gegevensverwerking van de website www.partyverhuurbrummen.nl 

Het cookie-statement heeft betrekking op het gebruik van cookies door Partyverhuur Brummen.

Partyverhuur Brummen respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten en de website van Partyverhuur Brummen.

Partyverhuur Brummen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die niet van Partyverhuur Brummen zijn, maar die wel via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan telkens het privacybeleid en disclaimer van die andere websites te raadplegen.

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS (PRIVACYBELEID)

GEBRUIK VAN ONZE DIENST(EN)/WEBSITE

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Partyverhuur Brummen of onze website bezoekt, kunnen we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Partyverhuur Brummen en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren dan wel om u te informeren over producten en diensten van Partyverhuur Brummen. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel worden gebruikt als u ons daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen door Partyverhuur Brummen gebruikt. Partyverhuur Brummen verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Partyverhuur Brummen. U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en in een aantal gevallen af te schermen, te veranderen of te verwijderen. Daartoe kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina. 

Om onze dienst te kunnen leveren, verwerken wij persoonsgegevens in een land buiten de Europese Economische Ruimte (Verenigde Staten). Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een dergelijke doorgifte toegestaan mits wij passende maatregelen treffen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens op een juiste en veilige manier worden verwerkt. Wij hebben of zullen (toekomstige klant) daarom in overeenstemming met artikel 46, tweede lid, sub c en d van de AVG en artikel 7.5 van de algemene voorwaarden met deze partij een modelcontract sluiten op grond waarvan doorgifte aan deze partij is toegestaan. Daarnaast zullen we door middel van een aanvullende verwerkersovereenkomst (conform artikel 28 AVG en artikel 7.4 van de algemene voorwaarden) aanvullende afspraken maken met deze partij over de verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens.

BEWAARTERMIJN

Partyverhuur Brummen bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de verwezelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

COOKIEBELEID

Voor haar website maakt Partyverhuur Brummen gebruik van twee soorten cookies: technische cookies en externe tracking cookies. De technische cookies zijn nodig om de website correct te laten werken. Deze cookies zullen ‘verdwijnen’ bij het sluiten van uw browser. Ook wordt het gedrag van de gebruiker bijgehouden voor latere analyse met de bedoeling de bruikbaarheid van de website te optimaliseren en deze beter te laten aansluiten op uw gebruik. De effectiviteit van online campagnes wordt berekend. Daarnaast maakt de site op enkele pagina’s ook gebruik van externe cookies. Deze maken het bijvoorbeeld mogelijk om bepaalde webpagina’s te delen via uw social media, maar ook geeft het ons inzicht in het website-gedrag. Daarmee kunnen we onze website verder optimaliseren en beter laten aansluiten op uw gebruik. De gegevens die wij hiermee vergaren, worden nooit aan derden doorverkocht en slechts gebruikt om het gebruik van onze website te analyseren.

OVERZICHT GEBRUIKTE EXTERNE COOKIES

Google Analytics

Google Analytics is een service aangeboden door Google. Voor marketeers worden gedetailleerde statistieken bijgehouden over de bezoekers aan een website:

* dataverzameling: anoniem (ad serving domains, browser type, demographics, language settings, page views, time/date). Pseudonymous (IP address).

* data gedeeld: anonieme data worden gedeeld met derden.

* bewaartermijn: 26 maanden.

WIJZIGINGEN

Het Privacy- & cookiebeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Partyverhuur Brummen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen.